بهترین ضرایب مسابقات بسکتبال در هم ورزش. همین حالا مسابقات بسکتبال را در هم ورزش پیش بینی کنید!

Basketball - International
Fiba.wc.eu.qualifying.matches.groups
1
X
2
دوشنبه
22:00
Netherlands
Italy
دوشنبه
20:30
North Macedonia
Ukraine
دوشنبه
19:30
Georgia
Spain
دوشنبه
21:00
Lithuania
Czech Republic
دوشنبه
22:30
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
دوشنبه
23:00
France
Hungary
دوشنبه
22:30
Portugal
Montenegro