آموزش

بعد از فیلتر شدن سایت چگونه میتوان مطلع شد


کاربران عزیز چند راه وجود دارد برای این کار: برای دریاقت آدرس جدید با فیلتر شکن وارد شوند سپس به صورت خودکار آدرس جدید دامنه را در مرورگر خود دریافت میکنند و همچنین در سایت هم آدرس جدید بعد از ورود با فیلتر شکن در اطلاعیه نمایش داده میشود. روش دیگر از طریق ایمیل هست که آدرس جدید برای کاربران ایمیل میشود. همچنین به صورت پیامک هم گاهی آدرس جدید سایت ارسال می شود


چگونه میتوانم هم کاری داشته باشم مانند نمایندگی در سایت


بعد از ثبت نام به پشتیبانی می توان پیام داد


در 120 دقیقه تیم من برنده شده اما قرمم بازنده شده


ملاک طبق قوانین جهانی 90 دقیقه است


برداشت موجودی چند ساعت واریز می شود؟


چنان چه دیر وقت نباشد در طول روز در بد ترین حالت روزی 3 مرتبه درخواست ها بررسی و واریز می شود اما معمولا در ساعات اداری به خصوص 3 ساعت واریز می شود


چگونه افزایش موجودی دهیم


بعد از ورود در بالا سمت راست گزینه نارنجی رنگ لنتخاب شود


آیا سایت کازینو هم دارد؟


فعلا خیر درآینده اما این امکان فراهم میگردد


اعدادی که در ضرایب هست چیست


منظور میزان جایزه است که در صورت پیروزی واریز می شود. هر مبلغ که در اعداد یا ضرایب قرار داده شود در مبلغ ضرب می شود و در صورت پیروزی جایزه واریز می شودمنظور از تکی و میکس در سبد پیش بینی چیست


در تکی حتما باید یک گزینه وجود داشته باشد که اگر صحبح باشد برنده میشود اما در میکس باید خر تعداد گزینه که انتحاب شود تمامش صحیح باشد تا فرم برنده شود البته در میکس ضریب های انتحاب شده در هم ضرب می شود و جایزه بیش تر می شود1 x 2 چیست


عدد 1 برد میزبان و عدد 2 برد میهمان و ایکس مساوی استدرخواست برداشت داده ام از حسابم در سایت کم شده اما چرا به حساب بانکیم واریز نشده؟


با پایا به شماره شبا واریز شده و نیازمند 12 ساعت در روز غیر تعطیل است تا از طرف بانک حسابتون واریز شود
درخواست برداشت داده ام اما اصلا از موجودی ام کم نشده


زمانی موجودی کم می شود که نرنیب اثر داده شود و بعد از واریز به بانک کاربر موجودی کم می شود یبن 1 تا 3 ساعت است اگر در این بازه کاربر موجودی اش از مبلغ درخواستی کم تر شود درخواست برداشت اتومانیک حذف می شودمن تازه عضو شدم و میخواهم با مبلغ زیادی در سایت شرکت کنم چطور میتوانم به سایت شما اعتماد کنم؟


به هیچ عنوان سایت حق کسی را پایمال نمیکند و کاربران از این موضوع نگرانی نداشته باشند


به جز آپشن ها و رشته هایی که برای بازی ها قرار دادید آیا میتوانید آپشن های دیگری و بازی های دیگری هم برای بازی ها قرار دهید؟


در حال حاضر 16 رشته در سایت پشتیبانی می شود که اگر بازی وجود داشته باشد هر 16 تا فعال می شود و آپشن جدید فعلا امکان اضافه کردن ندارد


آیا سایت در شبکه های مجازی فعالیت دارد؟


خیر


برخی از آپشن های سایت:


دابل شانس


1x یعنی برد میزبان و مساوی 2x یعنی برد میهمان و مساوی 12 یعنی برد هر دو تیمادامه بازی از الان


یعنی بازی از اون لحظه یه بعد چه می شود یعنی بازی اگر مثلا 4 3 هم باشد از اون لحظه به بعد مهم است و انگار بازی 0 0 می باشدهندیکپ


هندیکپ یعنی آوانس گل اگر مثلا 1 0 باشد یعنی میهمان از ابتدای بازی 1 0 جلو است که به نتیجه نهایی یعنی 1 گل اضافه می شودآندر اور 1.5


اگر + انتخاب شود یعنی بالاتر از عدد ذکر شده یعنی 2 گل و بالاتر برنده است اگر - انتخاب شود یعنی کم تر از عدد ذکر شده که یعنی 1 گل و پایین تر برنده است
halftime/fulltime


یعنی ابتدا نیمه اول و سپس کل بازی چه می شود اگر مثلا 1 1 انتخاب شود یعنی میزبان ابتدا نیمه اول و سپس کل بازی را می برد


گل بعدی


یعنی گل بعدی بازی توسط کدام تیم زده می شود چنانچه گلی نداشته باشد گزینه ایکس برنده است